Please wait, loading...

 

КОВОРКИНГ-ЗОНА

Ыңгайлуу офис
Үндү изоляциялоо
Телефон будкалары
Жолугушуулар үчүн бөлмөлөр
Иш-чаралар үчүн жай
Китепкана
Маалымат сактагыч
Шкафтар

PEAK коворкинг мейкиндигиндеги чектелген сандагы орундарга бүтүрүүчүлөрүнүн табыштамаларын кабыл алат. Биз төмөнкү критерийлердин негизинде бардык табыштамаларды кылдат карап чыгабыз:

  • эпидемиологиялык кырдаал (мисалы, Ковидге байлынаштуу социалдык алыстоо чараларынын зарылдыгы);
  • бош орундардын жеткиликтүүлүгу;
  • орунга болгон муктаждыкты баалоо;
  • ишкердиктин түрү.

Ийгиликтүү талапкерлер РЕАК менен келишим түзүшөт, анда коворкинг мейкиндигин колдонуу шарттары, анын ичинде оргтехниканы колдонуу, интернетке туташуу, жолугушуу залын жана ашкананы пайдалануу жана коопсуздук чаралары каралат.

© DAI Europe, 2021

© DAI Europe, 2020