Please wait, loading...

 

Бизнес-консультанттын тапшырыгы

PEAK бизнес-консультанттардан тапшырыктарды кабыл алууну токтотту!

  I. БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

  Ысымы

  Фамилиясы

  Жумуш email

  LinkedIn URL

  Мобилдик телефондун номери

  Адрес (облус, район, шаар/айыл, көчө)

  Бизнесте иш тажрыйбасы (бир вариантын гана белгилеңиз)

  Бизнес-консалтинг кызматтарын көрсөтүүдөгү иш тажрыйбасы (бир вариантын гана белгилеңиз)

  Билими:

  Академиялык даражасы/квалификациясы

  Тил билүү: ар бир тил үчүн билүү деңгээлин белгилеңиз (Ар бир тил үчүн бир эле чөнөктү белгилеңиз)

  Кыргыз

  Орус

  Англис

  Башкасы (көрсөтүңүз)


  II. ЭКСПЕРТИЗА/КОМПЕТЕНЦИЯ ЧӨЙРӨСҮ

  Башкасы (көрсөтүңүз)

  III. ГЕОГРАФИЯЛЫК ФОКУС

  Сиз бизнес-консультациялык кызматты кайысы тиешелүү региондордо же өлкөлөрдө көрсөтөсүз.

  КМШ башка өлкөлөрү

  Башка өлкөлөр (көрсөтүңүз)

  © PEAK, 2023

  © PEAK, 2023