Please wait, loading...

 

Бизнес-консультанттын тапшырыгы

PEAK бизнес-консультанттардан тапшырыктарды кабыл алууну токтотту!

I. БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Ысымы

Фамилиясы

Жумуш email

LinkedIn URL

Мобилдик телефондун номери

Адрес (облус, район, шаар/айыл, көчө)

Бизнесте иш тажрыйбасы (бир вариантын гана белгилеңиз)

Бизнес-консалтинг кызматтарын көрсөтүүдөгү иш тажрыйбасы (бир вариантын гана белгилеңиз)

Билими:

Академиялык даражасы/квалификациясы

Тил билүү: ар бир тил үчүн билүү деңгээлин белгилеңиз (Ар бир тил үчүн бир эле чөнөктү белгилеңиз)

Кыргыз

Орус

Англис

Башкасы (көрсөтүңүз)


II. ЭКСПЕРТИЗА/КОМПЕТЕНЦИЯ ЧӨЙРӨСҮ

Башкасы (көрсөтүңүз)

III. ГЕОГРАФИЯЛЫК ФОКУС

Сиз бизнес-консультациялык кызматты кайысы тиешелүү региондордо же өлкөлөрдө көрсөтөсүз.

КМШ башка өлкөлөрү

Башка өлкөлөр (көрсөтүңүз)

© DAI Europe, 2021

© DAI Europe, 2020