Please wait, loading...

 

Биз жогорку атаандаштыктагы ишканаларды түзүүнүн жана колдоонун инновациялык жолдорун киргизебиз

РЕАК Ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы жөнүндө

PEAK Кыргызстанда жана Тажикстанда бир топ күчтүү, диверсификацияланган жана инклюзивдүү жеке секторун колдоо үчүн Улуу Британиянын Өкмөтүнүн  тарабынан UK Aid аркылуу каржыланат.

Негизги максаты – стартаптарды өнүктүрүүнү колдоо, микро, чакан жана орто ишканалардын (МЧОИ) туруктуу өсүүсүнө түрткү берүү жана ишкер кеңеш кызматтар рыногун жакшыртуу.

Күтүлгөн натыйжалар – (i) ийгиликтүү стартаптардын, (ii) туруктуу жана өнүгүп жаткан МЧОИ, (iii) түзүлгөн жумуш орундарынын санын көбөйтүү жана (iv) жергиликтүү бизнес-кеңешчилердин квалификациясын жогорулатуу.

PEAK Программасы төмөнкүлөр аркылуу коюлган максаттарга жетүүнү пландайт:
– Бизнес-инновацияларды өнүктүрүү борборлорун түзүү;
– МЧОИ жана стартаптар үчүн бизнес-консультациялардын жана устатчылыктын сапатын жогорулатуу;
– бизнес-кеңешчилер менен стартаптар/МЧОИ ортосунда ишкер байланыштарга демилге берүү.

https://peak.kg/wp-content/uploads/2020/02/matterhorn-918442_960_720-640x652.jpg

2023-жылдын апрель айына чейин күтүлгөн натыйжалар

012345678900123456789001234567890
2023-жылдын апрелине чейин PEAK программаларын ийгиликтүү аяктаган стартаптардын жана микро, чакан жана орто ишканалардын саны
01234567890012345678900123456789001234567890
PEAK программаларынан өтүүнүн натыйжасында ишканалар тарабынан түзүлгөн кошумча түз жумуш орундарынын саны
0123456789001234567890
PEAK окутууларынын алкагында квалификациясын жогорулаткан бизнес-кеңешчилердин саны

PEAK түзүмү:

https://peak.kg/wp-content/uploads/2022/01/Group-1-3.png

Ишке ашыруучу компания:

https://peak.kg/wp-content/uploads/2022/01/DAI_no-tagline-2-320x78.png

© DAI Europe, 2021

© DAI Europe, 2020