Please wait, loading...

 

Бизнести жакшыртуу боюнча консультацияларды берүү боюнча кайсы кызмат
көрсөтүүлөрдү PEAK субсидия кыла алат?

PEAK бизнес-диагностика жүргүзүү процессинин чабал жерлерин четтетүүгө жана өсүшкө дем берүүгө багытталган бизнес-кеңеш долбоорун колдоого алат. Бизнес-кеңеш берүүчү кызмат көрсөтүүлөрүнүн түрлөрү башкалардан тышкары, төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Рынокту изилдөө (потенциалдуу сатып алуучуларды, кызмат көрсөтүүлөрдү же жабдууларды, технологияларды же иштиктүү өнөктөштөрдү коюучулар)
 • Бизнести башкаруу жана комплекстүү пландын бөлүгү катары эл аралык деңгээлде бизнести жүргүзүү үчүн өтө зарыл курстарды кошо алганда техникалык окутуу.
 • Сурамжылоо жана келечектүү рыноктордо окшош / алмаштыруучу
  продуктулардын фокус-топтору
 • Продуктунун дизайны жана прототипти иштеп чыгуу
 • Стратегиялык альянстарды жана субподрядды түзүү
 • Жаңы технологияларды, процесстерди жана жабдууларды ишке киргизүү жана натыйжалуулугун максималдуу жогорулатуу боюнча окутуу жана
  консультациялар;
 • Электрондук эсепке алуу жана / же башкаруунун маалыматтык системасын
  орнотуу жана колдонуу боюнча окутуу
 • Жаңы продуктулардын өндүрүшүн жана жайылтуу үчүн натыйжалуулугун колдоо же рынокту кеңейтүү үчүн диагностика жүргүзүү
 • Жабдууларды / техникалык каражаттарды / программалык камсыздоолорду тандоо, орнотуу жана тийиштүү окутуу
 • Продуктуларды тестирлөө жана сертификациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр (ички лабораториялык жана тышкы)
 • Жаңы продуктуга/кызмат көрсөтүүгө товардык белгилерди жана патенттерди
  каттоо
 • Сапатты башкаруу системаларын иштеп чыгуу, текшерүү, тестирлөө жана
  сертификациялоо, анын ичинде эл аралык стандарттар боюнча сертификациялоо.
 • Этикеткалардын жана таңгактардын дизайны
 • Маркетинг пландарын/ өнөктүктү, жарнама материалдарынын дизайнын иштеп чыгуу
 • Соода көргөзмөлөрүнө катышуу, соода өкүлчүлүгүн түзүү жана экспорттук
  рыноктордо жайылтууга жардам көрсөтүү сыяктуу экспортко көмөк көрсөтүү
  боюнча кызмат көрсөтүүлөр.
 • Каржылоону тартууга, анын ичинде бизнес-планды иштеп чыгууга, кредиттик
  табыштамаларды даярдоого жардам көрсөтүү.
 • Бизнести каттоого жардам көрсөтүү
 • Өндүрүмдүүлүктү жана натыйжалуулукту жогорулатуучу, сатууну жана экспортту көбөйтүүчү, жаңы жумушчу орундарды түзүүчү ишмердүүлүктүн башка түрлөрү.

© PEAK, 2023

© PEAK, 2023