Please wait, loading...

 

PEAK устатчылык программасына табыштама

PEAK устатчылык программасынын башкы максаты – бул стартаптарга жана микро, чакан жана орто ишкерлерге акысыз устатчылык программасын түзүүгө көмөк көрсөтүү жана өлкөдө бизнес устатчылыкты мындан ары өркүндөтүү. Бул табыштама PEAK устаттарынын базасын түзүүгө, устаттарга окутуп-үйрөтүү программасын иштеп чыгууга жана алдыда боло турган программаларга устаттарды дайындоого жардам берет.
Биз алынган маалыматтардын купуялуулугуна кепилдик беребиз жана бул табыштаманын натыйжасы менен бир гана PEAKтин консорциум-өнөктөштөрү жана демөөрчүсү (UK aid) менен гана бөлүшөбүз.

  Жалпы маалымат

  1.Атыңыз:*

  2.Фамилияңыз:*

  3.Жынысыңыз:

  a. Аялb. Эркек

  4.Электрондук почтаңыздын адреси:*

  5.Телефонуңуздун номери:*

  6.Дарегиңиз (шаар):

  7.Жогорку билимиңиз:*

  бакалаврмагистрPhDкесиптик-техникалык окуу жай

  8.LinkedIn баракчасы (эгер болсо)

  9.Уюм:

  10.Кызматыңыз:

  11.Тармак

  a. Билим берүүb. Азык-түлүк өндүрүү жана кайра иштеттүүc. Кол өнөрчүлүк жана сувенир жасооd. Мейманкана, ресторан жана кафе (HoReCa)e. МКТ кызматтары (мисалы, SaaS, agtech, clean-tech, e-commerce, edtech, foodtech, healthtech, fintech, башка өндүрүш вертикалдары ж.б.)f. Чекене соода жана электрондук коммерцияg. Текстиль, даяр кийим жана аксессуарларh. Туризм, көңүл ачуу жана эс алууi. Жеткизүү, сактоо жана логистикаj. Дүң соода жана таратууk. Чакан өндүрүшl. Таза энергияБашка

  12.Буга чейин сизде устат катары тажрыйбаңыз барбы?*

  a. Барb. Жок

  13. Эгер бар болсо, сиз устатчылык кылган уюмдун/жеке адамдын аты-жөнүн көрсөтүп,
  тажрыйба тууралуу кыскача айтып бериңиз.

  14. Эмне үчүн устатчылыкка кызыкканыңыз тууралуу айтып бериңиз.*

  15. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы сиздин устатчылыкка кызыгууңузду туура сүрөттөйт?*

  a. Жеке кызыгууb. Кесипкөйлүк кызыгууc. Билимимd. Коомду өнүктүрүүe. PEAK программасынын бүтүрүүчүсү

  16. Сиз ишкердиктин кайсы деңгээлине (идея деңгээли, стартап, МЧОИ) жана кайсы
  тармагына (мисалы: соода-сатык, билим берүү, туризм, IT, электрондук коммерция,
  айыл-чарба, кызмат көрсөтүү) устатчылык кылууга кызыгасыз?*

  Ишкердиктин деңгээли

  i. стартап идея деңгээли (idea stage)ii. стартаптын башкы деңгээли (early stage)iii. стартаптын өсүү деңгээли (growth stage)iv. негизделген чакан жана орто ишкана

  Экономикалык тармак / өндүрүш

  i. билим берүүii. саламаттыкты сактооiii. туризмiv. маалыматтык технологиялар (IT)v. финансылык кызматтарvi. электрондук коммерцияvii. майда өндүрүшviii. кызмат көрсөтүүix. айыл-чарба

  17. Тил билүү деңгээли

  a. Англис тили:

  i. билбеймii. баштапкы деңгээлiii. ортоiv. мыктыv. эне тил

  b. Орус тили:

  i. билбеймii. баштапкы деңгээлiii. ортоiv. мыктыv. эне тил

  b. Кыргыз тили:

  i. билбеймii. баштапкы деңгээлiii. ортоiv. мыктыv. эне тил

  18. Устаттын жеткиликтүү болушу – Устатчылык программасы устат менен шакирттин
  ортосунда макулдашылган убакытта жеткиликтүү болушун талап кылат. Программа сизди шакирт менен айына төрт сааттан кем эмес бетме-бет жолугушууңузду, телефон же видео аркылуу баарлашууңузду же почта менен байланышууңузду талап кылат.*

  a. Мен айына төрт саат бөлө аламb. Мен айына төрт саат бөлө албайм

  19. Табыштамада көрсөтүлбөгөн бирок сиз керек деп эсептеген өзүңүз тууралуу кошумча маалыматты бериңиз.

  PEAK устатчылык программасына табыштаманы толтурганыңыз үчүн чоң рахмат!

  © PEAK, 2023

  © PEAK, 2023