Please wait, loading...

 

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ Гулмира Исанова

Исманова Гульмира - эл аралык ISO 9001, 22000, HACCP стандарттарынын сапат менеджментинин тутумдарынын жана азык-түлүк коопсуздугунун талаптарына ылайык бизнес процесстерди уюштуруу боюнча "ISRConsult" консалтинг компаниясынын кесипкөй кеңешчиси.
Азык-түлүк өндүрүү, сатып алуулар жана кампаларды логистика, чекене жана дүңүнөн сатуу боюнча 15 жылдан ашуун тажрыйбасы бар практик. Топтолгон тажрыйба Исманова Гульмирага ишмердүүлүгүнүн түрүнө, процесстерине, ошондой эле тышкы кызыкдар тараптар менен болгон процесстерге карабастан, ар кандай компаниялардагы ички түзүмдү так түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Акыркы 5 жыл ичинде Исманова Гүлмира Кыргыз Республикасынын айыл чарба тармагындагы 15 ата мекендик чакан жана орто компанияларга HACCP тутумунун талаптарын аткарууга жардам берди, анын ичинен 3 компания өз продукцияларын чет өлкөлөргө экспорттошот.
Ошондой эле ал ISO 9001: 2015 эл аралык стандартына ылайык сапат менеджментинин тутумун иштеп чыгууда жана киргизүүдө 3 компанияга (1 мамлекеттик уюм жана 2 бизнес компания) эл аралык ISO 9001 стандартынын элементтерин колдонуп процесстерди системалаштырууга жардам берди.
Анын консалтингдик кызматы компанияда болуп жаткан процесстерди талдоону бириктирип, процесстерди башкаруу ыкмаларын колдонуп, процесстерди «болушунча» курат.
Исманова Гүлмира ISO 9001 сапат менеджмент тутумдарынын, тамак-аш коопсуздугу тутумдарынын 22000 жана экологиялык менеджменттин 14001 сертификатталган аудитору. Ошондой эле 2011-жылдан бери MBA программасынын бүтүрүүчүсү жана GGPAS USAID, EBRD, IFC, GTZ программаларынын алкагында квалификациясын дайыма жогорулатып келет.
Ал "Аарыларды багууда ХАССП боюнча методикалык колдонмону", Кыргыз Республикасынын Экспорт Стратегиясын, Кагаз Кубоктору боюнча Улуттук Стандартты иштеп чыгуунун катышуучусу.
Исманова Гүлмира өндүрүштү жана инфраструктураны талдоодон баштап, чакан жана орто бизнестин азык-түлүк жана айыл чарба ишканаларында ушул тутумдарды ишке ашырууга чейинки 22000 HACCP программасын ишке ашыруу боюнча өзүнүн консультациялык кызматтарынын кеңири спектрин сунуш кылат. Ошондой эле, кайсы гана тармак болбосун, ишканалар үчүн ISO 9001 стандартына ылайык сапатты башкаруу тутумун киргизүү сунушталууда. Бардык долбоорлор милдеттүү түрдө көптөгөн тренингдер жана машыктыруулар менен коштолот.

Иш тажрыйбасы:

3-5 жыл

Өнөр жай тажрыйбасы:
 • I:
  - Стратегиялык пландоо жана менеджмент - 11 жыл
 • II:
  - Сапатты башкаруу жана сертификациялоо - 8 жыл
Сертификация


ISO 9001 Internal Auditor 
ISO 22000 Internal Auditor
ISO 14001 Lead Auditor
Certificate of competence in QMS
NISM Certificate of Honour for Standardization
Excellence in consulting. EBRD

Кардарлардын канааттануусунун орточо деңгээли

75.7 %

Чет тилдерин билүүсү

Орус тили: эркин
Кыргыз тили: эркин

Географиялык камтышы
 • Бишкек: 21%

 • Баткен облусу: 6%

 • Жалал-Абад облусу: 16%

 • Ысык-Көл облусу: 18%

 • Нарын облусу: 12%

 • Ош облусу: 27%

Өзгөчө кызмат көрсөтүүлөр

Стратегиялык пландоо
Мамлекеттик тендерге жана программаларга табыштамаларды пландарды/ долбоорлорду даярдоо
Башкаруу боюнча консультативдик кызмат көрсөтүүлөр
Башка
Өзгөрүүлөрлдү башкаруу
Үй-бүлөлүк бизнес жана ишин улантуучулук маселелери боюнча консультациялоо
Рынокко сереп жана изилдөөлөр / Рынок жөнүндө маалымат
Брендди башкаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр
Маркетинг / дистрибьютордук кызмат көрсөтүүлөр
Соода ярмаркаларын өткөрүүгө, товарлардын көргөзмөсунө, эл аралык көргөзмөөлөргө жардам берүү
Экспортту илгерлетүү жана экспорттук рынокту өнүктүрүү
Саясат жана персоналды/АР башкаруу системалары
Иштеп чыгуу технологиясына жана продуктту / кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртууга жардам
Сапатты камсыз кылуу программалары жана ISO жана/же HACCP стандарттарын киргизүү
Завод / фабриканы пландаштыруу / модернизация
Бизнес-процесстерди баалоо жана тандоо / реинжиниринг
Башка

БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТГулмира Исанова

Телефон

+996 558100800
Email
m.ismanova@isrc.kg
Linkedin

МАРКЕТИНГ СУНУШ

Исманова Гульмира Асанбековна - азык-түлүк коопсуздугу жана сапатты башкаруу тутумдары боюнча кесипкөй консультант. Анын консультациялык кызматтары ар кандай тармактардагы чакан, орто жана ири бизнестерге бизнес-процесстерин эл аралык ISO 9001 стандартынын талаптарына ылайык курууга жардам берет. Бул алардын бизнес процесстерине ушул стандарттардын талаптарын интеграциялап, өз бизнесин башкарууда практикалык көндүмдөргө ээ болууга мүмкүнчүлүк берет.
Тамак-аш өндүрүшүндө жана айыл чарбасында Исманова Гульмиранын HACCP жана ISO 22000 тутумдарын киргизүү боюнча практикалык тажрыйбасы продукциянын сапатын жана коопсуздугун камсыз кылууга жардам берет. Акыр-аягы, ишканалар кардарлардын канааттануусун жана экспорттун жогорку деңгээлин алышат.

© PEAK, 2023

© PEAK, 2023