Please wait, loading...

 

Бизнес консультацияга субсидия алуу схемасына өтүнмө

PEAK бизнес-консультацияларды камтыган субсидияларга табыштамаларды кабыл алууну токтотту!

Бул микро, чакан жана орто ишканалар (МЧОИ) үчүн PEAK бизнес консультацияга субсидия алуу схемасына бизнес-кеңеш долбоорунун өтүнмө берүү үчүн табыштама формасы. МЧОИ PEAK бизнес диагностика процессинен өтүп, диагностикалык панелдин отчетун алышкан деп болжолдонууда.
Жардам алууга укуктуу болуу жана тез арада каралып чыгышы үчүн бул өтүнмө толугу менен толтурулушу зарыл. Берилген маалымат жашыруун сыр катары бекем сакталат, ошондой эле Сиздин бизнесиңиздин жардам алууга болгон укугун баалоо жана, эгер Сиз бул программага катыша турган болсоңуз, Сиздин компанияңызга максаттуу колдоо көрсөтүү үчүн гана пайдаланылмакчы. Эгерде Сизде ушул форма же PEAK долбоорунун башка аспектилери боюнча кандайдыр бир суроолор жаралса, anar_orozobaeva@dai.com дареги боюнча Анар Орозобаева менен байланышсаңыздар болот.
Бул табыштама үч бөлүмдөн турат:
(a) Компания жөнүндө маалымат
(b) Бизнес-кеңеш долбоорунун планы
(c) Өзүн-өзү декларациялоо

  A – Компания жөнүндө маалымат

  1. Компаниянын же бизнестин аталышы:

  2. Башкы кеңсе жайгашкан жер:

  Шаар:

  Облус:

  3. Ушул табыштаманы толтурган компаниянын өкүлүнүн аты-жөнү жана ээлеген кызматы.

  Фамилиясы:

  Ысымы:

  Ээлеген орду:

  4. Компаниянын өкүлүнүн байланыш маалыматтары

  Телефону:

  Мобилдүү телефон:

  Электрондук почтасы:

  5. Рыноктор - учурдагы тейленген жергиликтүү жана эл аралык рыноктор

  Жергиликтүү:

  БишкекЖалал-АбадОшТаласЧүйБаткенЫсык-КөлНарын

  Экспорт:

  ЖокОоба, тактап койсоңүз

  6. PEAK бизнес диагностикасынан өттүңүз беле?

  ОобаЖок (анда аны сөзсүз өтүшүңуз керек)

  7. Буга чейин PEAK программасынан субсидия алдыңыз беле?

  ОобаЖок

  8. Сиз буга чейин PEAK бизнести колдоо (мисалы,акселерация) программаларына катыштыңыз беле?

  ОобаЖок

  9. Сиз буга чейин тышкы бизнес-кеңешчинин кызматын колдонуп көрдүңүз беле?

  ОобаЖок

  10. Ооба болсо, аны кантип төлөдүңүз?

  Жеке каржылооТышкы каржылооЖеке жана тышкы каржылоо

  11. Сураныч, сатуудан түшкөн киреше жөнүндө маалымат бериңиз

  2018-жылы Компаниянын жылдык сатуулары:

  2019-жылы Компаниянын жылдык сатуулары:

  2020-жылы Компаниянын жылдык сатуулары:

  2021-жылы (күтүлүүчү) Компаниянын жылдык сатуулары:

  2022-жылы (болжолдонгон) Компаниянын жылдык сатуулары:

  В – Бизнес-кеңеш долбоорунун планы

  12. Сураныч, бизнес-кеңеш долбоору жана PEAK субсидиясы аркылуу сиз
  каалаган мүмкүнчүлүктөрдүн же чектөөлөрдүн чечүү жолдорун сүрөттөп бериңиз.
  (Нускама: сураныч, баяндоо түрүндө жана мүмкүн болушунча так, сиз чечүүнү каалаган кыйынчылыктарды, маселелерди кошуңуз. Бул бизнес-кеңеш долбоору Бизнес Диагностика отчетундагы кайсы сунуштарга жооп берерин көрсөтүңүз).

  13. Жүзөгө ашырылып жаткан бизнес-кеңеш долбоору сиздин бизнесиңизди кандайча өркүндөтө
  тургандыгын сүрөттөп бериңиз:
  - Учурдагыга салыштырмалуу жакшыртылган же жаңы өнүмдү сүрөттөп бериңиз
  - Максаттуу рынокто(рыноктордо) потенциалдуу кардарларды сүрөттөп бериңиз
  - Максаттуу рынокто (рыноктордо) сиздин атаандаштык артыкчылыгыңыз кандай?
  (Нускама: Бизнес-кеңеш долбоору ийгиликтүү аяктагандан кийин бизнесиңиз үчүн потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдү баяндоо түрүндө кошуңуз).

  14. PEAK сизге субсидия бербесе эмне болот?

  Долбоор улантылбайт, анткени:Долбоор азыраак профессионалдык деңгээлде жүрөт,анткени:Долбоор кечиктирилет же кийинкиге калтырылат, анткени:Долбоор пландаштырылгандай ишке ашат.

  Сураныч, ылайыктуу вариантты тандар, себебин кутуга жазыңыз

  15. Долбоордун болжолдуу башталган күнү

  16. Долбоордун болжолдуу аяктаган күнү

  17. Долбоордун мөөнөтү

  18. Сураныч, бизнес-кеңеш долбоорун ишке ашырууга катыша турган бизнес-кеңешчилердин тизмесин бериңиз.

  1.Бизнес-кеңешчинин аты-жөнү (ысымы жана фамилиясы)

  Экспертиза аймагы

  Талап кылынган күндөрдүн саны

  Күнүмдүк төлөм акы, салык, төлөм анын ичинде (Кыргызстан сому)

  2.Бизнес-кеңешчинин аты-жөнү (ысымы жана фамилиясы)

  Экспертиза аймагы

  Талап кылынган күндөрдүн саны

  Күнүмдүк төлөм акы, салык, төлөм анын ичинде (Кыргызстан сому)

  3.Бизнес-кеңешчинин аты-жөнү (ысымы жана фамилиясы)

  Экспертиза аймагы

  Талап кылынган күндөрдүн саны

  Күнүмдүк төлөм акы, салык, төлөм анын ичинде (Кыргызстан сому)

  4.Бизнес-кеңешчинин аты-жөнү (ысымы жана фамилиясы)

  Экспертиза аймагы

  Талап кылынган күндөрдүн саны

  Күнүмдүк төлөм акы, салык, төлөм анын ичинде (Кыргызстан сому)

  5.Бизнес-кеңешчинин аты-жөнү (ысымы жана фамилиясы)

  Экспертиза аймагы

  Талап кылынган күндөрдүн саны

  Күнүмдүк төлөм акы, салык, төлөм анын ичинде (Кыргызстан сому)

  19.Бизнес-кеңеш долбоорунун наркы(сом)

  Жалпы наркы(сом)

  PEAK тарабынан жабылганn чыгым (чыгымдын үлүштүк катышы 75%(*) га чейин)

  МЧОИ тарабынан жабылган чыгым (чыгымдын үлүштүк катышы минималдуу 25%)

  Бизнес-кеңешчинин акысы (сом)

  Бизнес-кеңешчинин акысы (сом)

  Операциялык чыгымдар 5%тен көп эмес(сом)

  *PEAK долбоордун жалпы наркынын 85% түзгөн чыгымдардын үлүшүн аялдарга, жаштарга, кайтып келген мигранттарга же башка "аялуу" топторго таандык ишканалар үчүн караштырат.

  20. Сураныч, Долбоордун иш-аракеттери жана жыйнтыктары формасын жүктөп алып жана толтуруп бул табыштамага тиркеп бериңиз


  Тиркемелер
  Төмөнкү документтер тиркелеши керек:
  1) Колгоюлган өзүн-өзү декларациялоосу(жүктөө)
  2) Долбоордун иш-аракеттери формасы
  3) ЖЧКго- Акыркы жылдык баланс бардык тиркемелер менен (ОПУ, ОДДС) же Бирдиктүү салык
  декларациясы, Жеке ишмерге - Бирдиктүү салык декларациясы (бар болсо)/ учурдагы патент
  4) Жана башка керектүү тиркемелер

  © PEAK, 2023

  © PEAK, 2023