Please wait, loading...

 

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ Жылдыз Шекекова

Шекекова Жылдыз - Бизнес-консультант, Бизнес-тренер
“AlfaLeader” тренинг-борборунун мудуру
Негизги экспертизалар:  
Компаниянын сатуулары жана маркетинги:
Маркетинг концепциясын түзүү (ордун табуу, дифференцияцилоо, сатуу каналдары, максаттуу базарлар жана башкалар), компаниянын сатуу системасын уюштуруу, колдонулуп жаткан маркетинг жана сатуу системасын оптимизациялоо, сервис стандарттарын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, сатуу системасын онлайн форматына которуу.
Адам ресурстарын башкаруу:
Персоналды баалоо, тандоо, ынгайлоо жана персоналды өстүрүү, адам ресурстарын башкаруу системасын долборлоо, колдонулуп жаткан адам ресурстарын башкаруу системасын оптимизациялоо, персоналдын негизделген далилдуу системасын түзүү, компания ичинде окутууну жолго койуу, HR-аналитиканы киргизүү.
Адистештируу тармактары: чекене сатуу, медицина жана фармация, соода в2в
•	Сатуу боюнча опыт – 20 жыл
•	Корпоративдик окутуу боюнча опыт – 12 жыл
•	Медицина жана фармацевтика боюнча опыт – 5 жыл
Иш тажрыйба - опыт: 
2008 жылдан бери, азыркы учурга чейин AlfaLeader тренинг жана консалтинг компаниянын ээси жана мүдүрү. 
Акыркы 3 жылда, бир топ ири окутуу жана консалтинг проектерди ишке ашырдым. 2019 жылы айлануу (оборот) мурдагыга салыштырганда 70% өсту, 3 жылда башка проектерге 40000 $ киреше инвестиция болду. 
2005 – 2010 жж. өз дарыканамды тузуп жана саттым ROI 300%.
2006 – 2008 жж. “KRKA” фармкомпаниясында (Словения).Country-manager иштедим.
2002 – 2004 жж. “Lek-Sandoz” фармкомпаниясы (Словения). Медициналык өкул болуп иштедим.
2000 – 2002 жж. “Rezlov”фармкомпаниясында (Индия). Сатуу боюнча менеджер болуп иштедим.
1999 – 2000 жж. Фарм компания ”Фармация-Юниверсал” (Пакистан). Соода окулу болуп иштедим.

Иш тажрыйбасы:

3-5 жыл

Өнөр жай тажрыйбасы:
 • I:
  - Маркетинг, сатуу жана экспорт - 10 жыл
 • II:
  - Адам ресурстарын уюштуруучулук өнүктүрүү жана башкаруу - 3 жыл
Кардарлардын канааттануусунун орточо деңгээли

86.2 %

Чет тилдерин билүүсү

Англис тили: Орто
Орус тили: эркин
Кыргыз тили: эне тили

Географиялык камтышы
 • Бишкек: 90%

 • Ош облусу: 10%

Өзгөчө кызмат көрсөтүүлөр

Кардарлар менен мамилелерди башкаруу
Квалификациясын баалоо жана кемчиликтерди табуу
Кадрларды тандоо жана аларды жайгаштыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр
Лидерлик сапаттарды жана командалык духту калыптандыруу
Башкаруу көндүмдөрүн үйрөтүү

БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТЖылдыз Шекекова

Телефон

996312383718
Email
shekekova@gmail.com
Linkedin

ЖАКТЫРУУ жана СУНУШТАР

None

МАРКЕТИНГ СУНУШ

  Мен Кыргызстандагы орто жана кичи бизнестеги ар турдуу соода компанияларына сатып алуучуларды көбөйтүүгө, сатып алуунун орто чегин арттырууга, клиенттин канаттануусун жакшыртууга (сервисти жакшыртууга), сатуучу персоналдын мотивациясын (далилин) кучөтуугө жана анын натыйжалуулугун арттырууга жардам берем.
  Мен колдонулуп жаткан сатуу жана маркетинг системасын, жаңы жана кошумча методдорду киргизуу аркылуу оптимизациялайм. Мен персоналдарды башкаруу системасында сатуучуларды баалап, натыйжалуу эмес персоналды алмаштырууга, ынгайлатууга, үйрөтүүгө жана алар учун натыйжалуу мотивация (далил) системасын тузуүгө жардам берем. Ошондой эле маркетинг, сатуу жана сервис системасын анализдөө жана текшеруу жолдорун киргизем.
  Сатуу проблемасы – бул көпчулук учурда, маркетинг жана персонал башкарууга тийиштуу болгон комплекстуу проблема. Менде бул багыттарда көп жылдык тажрыйба бар (сатуу боюнча – 20 жыл, сатуу персоналын корпоративдик окутуу боюнча – 12 жыл). 
Консалтингдин натыйжалуулугу, компаниянын жетекчилиги жана консультаттын биргелишкен аракетине көз каранды болот, сатуу 3-5 айдан кийин 15-30% өсөт.
 
Кызматташууга чакырам!

© DAI Europe, 2021

© DAI Europe, 2020